BraunAbility Vista Winda samochodowa

BraunAbility Vista Winda samochodowa dla niepełnosprawnych (Zdjęcie windy opuszczonej)BraunAbility Vista Winda samochodowa dla niepełnosprawnych (Zdjęcie windy opuszczonej)
BraunAbility Vista Winda samochodowa dla niepełnosprawnych (Zdjęcie windy w trakcie opuszczenia)
BraunAbility Vista Winda samochodowa dla niepełnosprawnych (Zdjęcie windy podniesionej)

Opis produktu

Winda Vista ze składaną platformą poprawiająca widoczność wsteczną. Posiada także: podświetlenie platformy, osłonę zabezpieczającą wewnętrzną, system ułatwiający wjazd z krawężnika, wytrzymałego pilota sterowania, poręcze dla osoby na wózku i osoby asystującej, system zabezpieczający przed zsunięciem się z platformy.