Z początkiem 2023 roku w życie weszły zmiany w zakresie refundacji NFZ. Pojawiły się nowe kategorie wózków, w tym także takie których do tej pory nie było lub były nieco inaczej postrzegane-klasyfikowane. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie wózka aktywnego w kategorii P.129. Nowością jest także wysokość dofinansowania uzależniona od wagi wybranego wózka i tak mamy tu zakres 12 i 16 kg w wózkach dla dorosłych oraz 10 i 12 kg w wózkach dziecięcych. Dofinansowanie wynosi odpowiednio 2000 zł w kategorii cięższych wózków i 4500 zł w wózkach lżejszych. Dotychczasowa kategoria wózka lekkiego aluminiowego znajduje się teraz w kodzie P.127A w grupie wózków standardowych refundowanych w kwocie 1700 zł, bez zmian. Wózki standardowe dla dorosłych w kodzie P.127 otrzymały zauktualizowaną kwotę refundacji do wysokości 650 zł. Wózki standardowe dla dzieci w kodzie P.128.01 pozostały niezmienione.

Kategoria wózków specjalnych została całkowicie przebudowana i podzielona na nowe bardziej konkretne pozycje. W kodzie P.130.00 jest teraz wózek dla osób z porażeniem jednostronnym - hemiplegików, z ręcznym napędem jednostronnym w limicie refundacji 3000 zł. Kod P.130A.00 to wózki stabilizujące - wyposażone w wysokie oparcie i opcje odchylania w limicie 2000 zł. P.130B.00 to nowa kategoria wózków spacerowych biernych dla dorosłych, gdzie mieszczą się wózki stabilizujące multipozycyjne zapewniające odpowiedni komfort, limit refundacji to 4000 zł. Osobna kategoria P.130C.00 obejmuje teraz wózki elektryczne dla dorosłych, a nowy limit refundacji to 5000 zł.

Podobnie sytuacja wygląda teraz w kategorii wózków specjalnych dla dzieci, ale tutaj podział na poszczególne wózki wygląda nieco inaczej. Kod P.131.01 to wózek spacerowy dla dzieci w limicie 3000 zł. P.131A.01 obejmuje wózki multipozycyjne dla dzieci w kwocie refundacji wynoszącym także 3000 zł. Ostatnia pozycja kod P131B.01 obejmuje wózki elektryczne dla dzieci limicie refundacji NFZ wynoszącym 5000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wózków.

Podobnie jak dotychczas do każdej kategorii dostępna jest opcja uzyskania zlecenia na naprawę w okresie użytkowania wózka (od daty realizacji zlecenia), która poza nielicznymi wyjątkami wynosi 30% wartości limitu zlecenia.

Istotna zmiana nastąpiła także w przypadku kategorii P.132.01 gdzie w miejsce fotelika dla dziecie do siedzenia mamy teraz siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące pelcy i głowę w limicie refundacja NFZ 2000 zł. W kategorii tej miesci się oferowany przez nas GravityChair.

Od 2020 r. dostępne są zlecenia elektroniczne. Przy zleceniu elektronicznym nie ma konieczności potwierdzania go w lokalnym oddziale NFZ. Wnioski do PCPR można także składać elektronicznie za pomocą portalu SOW, w tym celu potrzebny będzie nam profil zaufany PUE.

Następnie musimy udać się do lekarza w celu otrzymania zlecenia na zaopatrzenie. Zlecenie wystawia lekarz specjalista zgodnie ze schorzeniem (ortopeda, reumatolog, neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz geriatrii).

Po otrzymaniu numeru zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia mamy 12 m-cy na jego realizację.

Potwierdzone zlecenie gotowe jest do realizacji w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ, tak jak nasza firma. Jeśli cena wybranego wózka nie przekracza wartości refundacji na zleceniu, można od ręki zrealizować zlecenie. Jeśli wartość wózka jest wyższa możemy dopłacić różnicę i zrealizować zlecenie lub starać się o dodatkowe dofinansowanie o czym w następnym punkcie.

Wybieramy ostatecznie typ i model wózka, dobieramy rozmiar, konfigurejmy jego elementy i wyposażenie.

Dodatkowe dofinansowanie do wysokości 150% wartości refundacji możemy otrzymać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). W celu jego uzyskania należy przygotować następujące dokumenty (mogą różnić się lokalnie, ale zasady są dość zbliżone):

  • Wniosek o dofinansowanie
  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Kopię zlecenia zaopatrzenia ortopedycznego
  • Fakturę Proforma, ofertę na sprzęt którego zakup ma być dofinansowany wystawioną przez nas
  • Po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR otrzymają Państwo informację o przyznanych środkach i mogą realizować zlecenie
  • Dodatkowe środki ponad to co otrzymać można z NFZ i PCPR mogą pochodzić z zakładu pracy, fundacji, sponsora itp. wszystko zależy od Państwa otoczenia. Mimo trudności jednak warto jeśli potrzebują Państwo lepszego wózka, który będzie lepiej spełniał Państwa potrzeby.
  • Wniosek można złożyć poprzez SOW - System Obsługi Wsparcia.

Partnerzy