Dofinansowanie dostosowania samochodu

Aktualnie najkorzystniejszą formą wsparcia dla kierowców z niepełnosprawnością jest program Aktywny Samorząd. Wspiera on zakup oprzyrządowania zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Informację odnośnie wniosków i terminów uzyskają Państwo w lokalnych jednostkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które są realizatorem programu z ramienia PFRON.

Limit dofinansowania w roku 2020 to 10000 zł z udziałem własnym od 15%. Dokumenty można składać także formie elektronicznej za pomocą portalu SOW.

Partnerzy